Προαύλιος χώρος μητροπολιτικού ναού Αποστόλου Παύλου, Κόρινθος.
Τεχνική υποστήριξη Music Solutions!