@ Συνεδριακό κέντρο Μάλλιου – 7/12/2019
Τεχνική υποστήριξη από την Music Solutions
#SoundSupport
#MusicSolutionsGR