Συγκρότημα / Καλλιτέχνης: Kiko (Ωδυσσέας) & Ouiki (Αιρετικός)