Τεχνική υποστήριξη – προμήθεια εξοπλισμού Music Solutions!
FBT, Behringer, FOS, Shure, Montarbo, Rode.