Ολοκληρώθηκε το project προμήθειας, ηχητικής εγκατάστασης και εξοπλισμού αναγγελιών.

Η Music Solutions ολοκλήρωσε την προμήθεια και την ηχητική εγκατάσταση εξοπλισμού μουσικής και αναγγελιών για τα ΣΕΑ Βέλου στην Νέα Εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών (και στα δύο ρεύματα).