Εκδήλωση Συλλόγου Κλημεντίων “Η Κωνομαϋρα” – 19-1-2019.